Komo ottaa sosiaalisen vastuun vakavasti!

Vomp, helmikuu 2011
Biofach2011 -messun yhteydessä 22 Komon-maahantuojaa lähti tutkimusmatkalle Tiroliin tutustumaan Komo-myllyjen syntypaikkaan. Osallistujat olivat mm. Amerikasta, Virosta, Suomesta, Tsekistä, Ukrainasta, Israelista, Italiasta, Unkarista, Japanista, Etelä-Koreasta sekä Saksasta ja Tanskasta.

GruppenbildTuoteseminaarin jälkeen, jossa julkaistiin viisi uutta ja innovatiista myllytuotetta, ryhmä lähti bussimatkalle Itävaltaan. Pienessä Vompin kaupungissa sijaitsee tehdas, joka poikkeaa huomattavasti normaaleista tuotantolaitoksista. Jo nimi kertoo sen tarkoituksesta: saksankielinen Geschützte und integrative Werkstätten tarkoitaa suomeksi suojattua ja integroivaa työpajaa. Se työllistää noin 200 työntekijää, joilla on eriasteisia fyysisiä tai psykkisiä vammoja. Ero muihin samankaltaisiin järjestelmiin on se, että perustajat halusivat alusta lähtien valmistaa aivan normaaleja tuotteita eikä pelkästään matkamuistoja.  Määrällisesti pajassa työskentelee n. 30 % enemmän työntekijöitä kuin kyseisissä työprosesseissa varsinaisesti tarvittaisiin. Erilaiset valtiolliset instituutiot kuten sairaskassat, lääkärit ja työvoimaviranomaiset ohjaavat kehitysvammaisia työnhakuprosessiin. Taloudellisesta näkökulmasta tehdas on kuitenkin samalla lähtöviivalla muiden tehtaiden kanssa: valtio tukee yritystä työntekijöiden vamma- tai haitta-asteen mukaan vuositasolla ja korvaa näin sen huomattavan määrän lisätyötä, erikoistyökaluja ja lisämiehitystä, jonka työnjohtajat joutuvat ottamaan huomioon tuotantoprosessia suunnitellessaan. Muuten yritysjohto kuitenkin kilpailee kaikista toimeksiannoista aivan kuten muutkin yritykset. Lähes kaikki työntekijät ovat järjestäytyneet eri ammattiliittoihin ja heidän valitsemansa edustajat istuvat yritysneuvostossa päättämässä yrityksen asioista yhdessä johdon kanssa.

Seminar

Komo päätti jo hyvin varhain, että askel askeleelta kaikkien myllymallien valmistus tullaan siirtämään tälle yritykselle ja vielä niin, että koko valmistusprosessi raakapuusta tuotteiden viimeistelyyn tapahtuu saman katon alla. Wolfgang Mockin ja Peter Koidlin mukaan määräpäivät on pystytty aina pitämään ja ennen kaikea laatu on niin korkea, että he päättivät kaksi vuotta sitten nostaa myllyille myönnettävää takuuaikaa 12 vuoteen. On erittäin palkitsevaa nähdä kun tuotteet, jotka lähtevät kaikkialle maailmaan syntyvät tehtaalla, joka on vähän erilainen ja jossa työllä on palkan lisäksi myös parantava vaikutus.